Producte

Adoquins

• Matriu prefabricada d'adoquins articulats mitjançant estructura armada.

• Múltiples aplicacions: construcció d'alcorques, pasarel.les per a platges, construcció de paviments destinats a soleres exteriors de circulació de peatons o vehicles, etc.