Producte

Planter Doble 90º

Ref: ESP415

• Mòdul per a circuit de skate.
• Elements fabricats amb perfils d'acer galvanitzat de 40x40x2 mm.
• Estructura amb fixació al terra mitjançant cargols de 10 mm.
• Totes les soldadures i unions protegides amb tractament galvanitzat.
• Superfície de rodadura en HPL 100 de 6 mm de gruix juntament amb tauler marí de 18 mm termosegellat amb premsa hidràulica.
• Unió de la superfície de rodadura, ja corbada i adherida a l'estructura mitjançant reblons, que evita els talls i lesions que els cargols puguin provocar.
• Compleix amb la normativa UNEIX EN 1497:2006 + A1:2011.

Documents